WYKAZ DOBRYCH PRAKTYK

Wykaz dobrych praktyk. Zestawienie za lata 2013-2017

Szanowni Państwo,

pragniemy zainteresować Państwa zaktualizowanym trzecim wydaniem publikacji „Wykaz dobrych praktyk. Zestawienie za lata 2013-2017ˮ. Przedstawiono w nim spis dobrych praktyk w edukacji opublikowanych w szesnastu zeszytach katalogu.

Od pięciu lat Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego upowszechnia poprzez zeszyty edukacyjne – Katalogi dobrych praktyk w edukacji interesujące pomysły, konkursy, innowacyjne rozwiązania procesów edukacyjnych, innowacje pedagogiczne, autorskie – nauczycielskie rozwiązania kształcenia formalnego i pozaformalnego, ważne przedsięwzięcia i inicjatywy podejmowane w szkołach i placówkach oświatowych pod patronatami honorowymi władz i organizacji samorządowych, wojewódzkich, państwowych, rekomendacje działań i wydarzeń o zasięgu lokalnym i krajowym, i inne. W szesnastu zeszytach Katalogu zaprezentowano 1330 rozwiązań wdrożonych do praktyki edukacyjnej, które odpowiadają na konkretne wyzwania pojawiające sie w szkole/placówce. Wiele z tych rozwiązań może być inspiracją do wprowadzenia w swoich szkołach/placówkach podobnych rozwiązań. Dotychczas wydane zeszyty Katalogu są dostępne na stronie http://wckp.lodz.pl/content/dobre-praktyki-katalog Stanowią one wizytówkę pracy uczniów, nauczycieli i szkół oraz placówek oświatowych.

Chcemy, by nasza publikacja wspierała Państwa dyrektorów i nauczycieli w przenoszeniu rozwiązań na własny grunt szkoły i placówki. Dlatego, nawiązując do Komunikatu 35 z czerwca 2015 roku przypominamy „adaptując rozwiązanie warto zwrócić uwagę: - na jaki problem ono odpowiada? - komu pomaga? - kto może je zastosować? - co wchodzi w skład rozwiązania? - jakie korzyści wynikną z jego wdrożenia?ˮ

Zapraszamy do dzielenia sie wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez upowszechnianie własnych, autorskich rozwiązań edukacyjnych. Zapraszamy do redagowania i publikowania artykułów prezentujących działalność oraz osiągnięcia Państwa w tej dziedzinie.

Opracowanie: Grażyna Adamiec
gadamiec@wckp.lodz.pl
 


 

Załączniki: