WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH WSZYSTKICH BRANŻ

  KONFERENCJA  
  WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

WSZYSTKICH BRANŻ 

    Ważne wydarzenie dla edukacji zawodowej.
    Miej wpływ na jakość kształcenia zawodowego.

    Świadomie organizuj swoją pracę oraz rozwój.

 

Konferencja organizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego daje możliwość spotkania z przedstawicielami edukacji zawodowej oraz wymiany doświadczeń podczas spotkań branżowych.

W programie konferencji między innymi:

  • referat dr Zygmunta Niechody z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na temat edukacji normalizacyjnej w szkołach zawodowych,
  • wystąpienie Marka Szymańskiego, kierownika Wydział Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi dotyczące zmian w systemie kształcenia zawodowego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
  • prezentacja nowego modelu kształcenia zawodowego,
  • spotkania branżowe.

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2017 roku, o godzinie 13:00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w sali 310.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy konferencji pokrywają jedynie koszty dojazdu.
Rejestracja elektroniczna http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

Organizator: Donata Andrzejczak
 

      Do pobrania: Szybka Informacja Nr 113