ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE - FINAŁ

ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE – EDUKACJA DZIĘKUJE PRACODAWCOM

Już po raz szósty łódzkie szkoły uhonorowały statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy wspierają je w pracy edukacyjnej. Umożliwiła to kolejna edycja konkursu PRACODAWCA KREUJĄCY I WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Statuetkami Łódzkich Łabędzi uhonorowane zostały firmy: Mechatronik Artur Grochowski, Zakład Cukierniczy Andrzej Brzeziński, F&F Filipowski sp. j. oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego.  Nagroda specjalna za innowacyjność, a szczególnie za promowanie organizacji uczenia się poprzez wykonywanie zadań zawodowych przekazywanych z rzeczywistego procesu pracy, przyznana została firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Wyróżnienia w konkursie uzyskało 10 pracodawców: Isa-Serwis Mariusz Łodkowski, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, „Agraf” Sp. z o.o., Dom Mody Skórska Sp. z o.o., Auchan Polska Sp. z o.o. Łódź Manufaktura, Centrum Sportowo Rekreacyjne „Zbyszko” Fundacja Klub Jeździecki „Zbyszko”, Festo Sp. z o.o., Microsoft Sp. z o.o., Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Veolia Energia Łódź S.A.

Certyfikaty potwierdzające konkursowe nominacje otrzymało 25 pracodawców spośród 58 zgłoszonych. W kategorii małych przedsiębiorstw, zatrudniających do 10 osób: Isa-Serwis Mariusz Łodkowski, Mechatronik Artur Grochowski, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Vispol s.c. Andrzej Wentel i Wspólnicy. W kategorii średnich przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 50 osób: Agraf Sp. z o.o., Dom Mody Skórska Sp. z o.o., Piek-Pol Marek Trojanowski, Zakład Cukierniczy Andrzej Brzeziński. W kategorii dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 50 osób: Accenture Delivery Center Poland, Auchan Polska Sp. z o.o. Łódź Manufaktura, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Zbyszko” Fundacja Klub Jeździecki „Zbyszko”, Festo Sp. z o.o., F&F Filipowski  sp. j., „Jogo” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Microsoft Sp. z o.o., Mozaik Education Ltd., Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Procter & Gamble, Schindler Polska Sp. z o.o., Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi, Veolia Energia Łódź S.A., Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi Wydział Ogród Botaniczny.

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2017” oraz wręczenie statuetek Łódzkich Łabędzi odbyło się 15 marca 2018 r. w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej. Gospodarzami Gali Finałowej byli: Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi oraz Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W gronie honorowych gości znaleźli się: prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński – prorektor Politechniki Łódzkiej, Sylwester Pawłowski – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka – radna Rady Miejskiej w Łodzi oraz Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, a także Zbigniew Gwadera - dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, który reprezentował Marszałka Województwa Łódzkiego i Marek Michalak – dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, który reprezentował Wojewodę Łódzkiego.

Konkurs „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2017” pozwala na prezentację ciekawych przykładów współpracy pracodawców z łódzkimi szkołami. Udział w konkursie stanowić ma również inspirację dla pracodawców do tworzenia pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej autorytetu. Kapituła konkursu dokonała szczegółowej analizy przedsięwzięć podejmowanych przez zgłoszone do konkursu firmy na rzecz edukacji. Obszary oceny dotyczyły między innymi: wsparcia w zakresie wyposażenia bazy techniczno-dydaktycznej i wsparcia finansowego działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół, doradztwa zawodowego dla uczniów, kształtowania lub doskonalenia umiejętności uczniów i umiejętności zawodowych nauczycieli, organizowania konkursów, zawodów, olimpiad i egzaminów, wspomagania szkół w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Konkurs o Łódzkie Łabędzie na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w naszym mieście.