SEMINARIUM

Seminarium
Potencjał i kierunki zmian w edukacji w branży spożywczej i gastronomicznej
z uwzględnieniem kształcenia bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego z branży spożywczej
i gastronomicznej do udziału w seminarium, organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które umożliwi poznanie nadchodzących zmian w edukacji zawodowej. 

W programie seminarium między innymi:

·   stan obecny i kierunki zmian w kształceniu zawodowym,

·   proponowane zmiany w dziedzinie BHP w kształceniu zawodowym,

·  jakie umiejętności zawodowe ukształtowujemy, a jakie powinniśmy ? czyli o  zmianach
    w  podstawie  programowej  kształcenia w zawodach branży spożywczej  i gastronomicznej.

Seminarium odbędzie się 24 stycznia 2018 roku o godz. 14.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna (wejście B).
Udział w seminarium jest bezpłatny. Zainteresowanych Państwa prosimy o zgłoszenie udziału do 23.10.2018r. drogą elektroniczną. 
Rejestracja na stronie http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

Organizatorki:
Izabela Rosiak
Jadwiga Morawiec

Załączniki: