BIULETYN TECHNICZNO-INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO-INFORMACYJNY
ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem prezentującym wyniki IV Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz Techniki To Ja" odbywającego się pod patronatem honorowym OŁ SEP.

Artykuł opublikowano w Biuletynie Techniczno-Informacyjnym OŁ SEP na str. 44-45.

Biuletyn wydawany w wersji elektronicznej znajdziemy na stronie http://www.seplodz.pl/biuletyn/sep_1_2018.pdf

We wstępie do Biuletynu, napisanym przez przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Pawła Rózgę, możemy przeczytać iż ważnym elementem prawie każdego z wydawanych numerów są artykuły, których celem jest cyt. "podnoszenie wiedzy naukowo-technicznej w zakresie szeroko rozumianej elektryki. W artykułach o naukowo-technicznym charakterze, które publikowane są w Biuletynie zarówno przez członków Oddziału Łódzkiego, ale także autorów spoza struktur SEP, prezentowane są zagadnienia dotyczące bieżącej problematyki z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki oraz innych dziedzin techniki blisko związanych z elektryką. Dzięki artykułom można zapoznać się z zakresem badań naukowych prowadzonych na uczelniach w całej Polsce, aspektami normalizacyjnymi wpływającymi na działalność techniczną w obszarze elektryki, a także tekstami natury przeglądowej poruszającymi problematykę oddziaływania elektryki na wszystkie dziedziny życia gospodarczo-społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych. ... Są też artykuły wspominkowe dające możliwość zapoznania się z biografiami postaci uznanych dla elektryki łódzkiej, ale nie tylko."