KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Komunikat nr 9: „Katalog dobrych praktyk w edukacji -
prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań -
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły 
Zawodowej”


Komunikat nr 8: „Katalog dobrych praktyk w edukacji -
prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań -
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły 
Podstawowej”

 

Komunikat nr 9
„Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań -
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły 
Zawodowej”

Opisano w nim zawartość zeszytu osiemnastego Katalogu, gdzie w dwóch częściach przedstawiono:
I. Proinnowacyjnych nauczycieli i ich działania.
II. Akademię Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej.

 

  Komunikat nr 8  
„Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacjaproinnowacyjnych rozwiązań -
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły 
Podstawowej”

Scharakteryzowano w nim zawartość zeszytu 17 Katalogu, gdzie w 5 częściach zaprezentowano:
I. Proinnowacyjne działania.
II. 
Proinnowacyjnych nauczycieli.
III. Akademię Twórczego Dyrektora Szkoły 
Podstawowej.
IV. Wspieranie talentów uczniowskich i nauczycielskich - 
projekt ŁSPS.
V. Listę innowacji pedagogicznych zgłoszonych do Łódzkiego 
Kuratora Oświaty przed 1.09.2017.