II INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

II  INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Praca nie szkodzi

Konkurs zorganizowany przez Pracownię BHP i Ergonomii ŁCDNiKP oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu infografiki przedstawiającej pozytywne aspekty podejmowania pracy.

Główne cele konkursu:

  • kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy;
  • popularyzowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  • rozbudzanie zainteresowania wiedzą z zakresu bezpieczeństwa
    i higieny pracy;
  • inspirowanie twórczych postaw uczniów z zakresu multimedialnej sztuki ilustracyjnej.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Filip Ratajczyk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie
II miejsce – Dominika Urbanowicz, Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu
III miejsce – Alicja Hajdys, Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu

Wyróżnienia

  • Jan Goździński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
  • Grzegorz Woliński – Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

GALERIA ZWYCIĘZKICH PRAC KONKURSOWYCH