NORMALIZACJA W SZKOLE

Podsumowanie VII Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”     

16 marca 2018 roku w Warszawie, odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" z tematem wiodącym „Normy w ochronie środowiska".

Konferencja została tradycyjnie już zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Patronat  honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska.

Miłym akcentem było przekazanie Prezesowi PKN okolicznościowego dyplomu z życzeniami dalszych sukcesów w promowaniu wiedzy normalizacyjnej. W imieniu Dyrektora – Janusza Moosa – dyplom wręczyła Donata Andrzejczyk z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Więcej informacji:
https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konferencje/-/asset_pu...