Edukacja normalizacyjna

IV Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja"

Temat tegorocznego IV Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" to „Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług". Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Konkurs ten wpisał się już w kalendarz konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych i z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem, a prace konkursowe są wykonywane na coraz wyższym poziomie. 

Organizatorzy tegorocznym tematem konkursu chcą zwrócić uwagę na fakt, że w gospodarce wolnorynkowej państwo ingeruje jedynie w sprawy bezpieczeństwa - ustalając odpowiednie przepisy, natomiast nie ingeruje w sprawy jakości, pozostawiając je swobodnej ocenie społecznej.
Należy podkreślić, że normy techniczne zawierają zwykle propozycje rozwiązań wyczerpujących zarówno aspekty bezpieczeństwa, jak i jakości. Producent musi spełnić wymagania bezpieczeństwa - wymagań jakości nie musi, ale może. Gdy wyroby lub usługi wykonywane są zgodnie z normą uzyskuje się pewność, że spełnione jest jedno i drugie.

Niezwykle istotne zatem staje się w dzisiejszych czasach kształtowanie świadomości przyszłych producentów i konsumentów w tym zakresie. Ważne jest zrozumienie roli norm technicznych w zapewnieniu jakości, a co za tym idzie – wykorzystanie tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji biznesowych i konsumenckich.

Zadaniem konkursowym  dla uczniów jest wykonanie pracy graficznej, pisemnego opracowania lub realizacja krótkiego filmu za pomocą telefonu komórkowego.
Dla nauczycieli, tradycyjnie - opracowanie scenariusza lekcji w zaproponowanym obszarze tematycznym.

Konkurs trwa od 17 września 2015 roku do 22 stycznia 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie portalu „Wiedza” PKN 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest partnerem metodycznym.

  

20 MAJA - DZIEŃ NORMALIZACJI POLSKIEJ

Z okazji Dnia Normalizacji Polskiej przypadającego na 20 maja, Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza na konferencję „System Zarządzania Jakością. Co do tego ma normalizacja?”, której tematem przewodnim będzie nowelizacja normy ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

Norma ISO 9001 ma zastosowanie w każdej organizacji, bez względu na jej charakter i wielkość. Wprowadzenie systemów zarządzania jakością wiąże się ze stałą poprawą jakości produkowanych towarów lub świadczonych usług oraz umożliwia organizacji prowadzenie skutecznej
i efektywnej działalności pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków. Nowelizacja tej normy ma na celu między innymi ułatwić wdrażanie systemu zarządzania jakością i jego integrację z innym systemami funkcjonującymi w firmie.

Konferencja odbędzie się 20 maja 2015 roku w Ministerstwie Gospodarki w Sali pod Kopułą.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Program Konferencji oraz Formularz rejestracyjny dostepne są na stronie internetowej: http://www.pkn.pl/iso9001


IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NORMALIZACJA W SZKOLE
Temat wiodący NORMY WYRÓWNUJĄ SZANSE

11 marca 2015 roku w siedzibie ŁCDNiKP w Łodzi ul.Kopcińskiego 29 odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w szkole pod hasłem Normy wyrównują szanse.
Czytaj dalej ...

Zaproszenie                      Program                        Plakat

REKOMENDACJA             RELACJA ZDJĘCIOWA            PREZENTACJA 

REFERATY:
1. Konsumenci i normy.
2. Normy szansą dla małych przedsiębiorstw.
3. Normy, jako szansa dostępu dla wszystkich.
4. Aspekty dostępności dla wszystkich w działalności normalizacyjnej.
5. Normy szansą dobrego zarządzania placówką oświatową.
6. Normy, jako szansa na lepszy start zawodowy.

 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

30 października 2014 roku odbyła się I Specjalistyczna Konferencja „Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorem konferencji był Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warzawie oraz Polski Komitet Normalizacyjny.  Czytaj dalej ...{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

Materiały prezentowane podczas konferencji:

  1. Kilka słów o normalizacji - Tomasz Schweitzer - Prezes PKN
  2. Jak zorganizować skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w szkole? - Grażyna Ożarek, PKN
  3. Wykorzystanie norm w przetwarzaniu danych osobowych - Andrzej Kaczmarek, GIODO.
  4. Uczniowie w sieci - bezpieczeństwo i prywatność w szkole - Grażyna Gregorczyk, OEIiZK.

Warto przeczytać: 

Bezpieczeństwo dzieci online.

Warto wiedzieć:
 

Jak chronić swoją prywatność w sieci?
5 zasad bezpieczeństwa w sieci
.


Zachęcamy do udziału w KONKURSIE  

PLAKAT  REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZYBKA INFORMACJA NR 46


II KONKURS LIDER WDRAŻANIA EDUKACJI NORMALIZACYJNEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
Konkurs objęty Patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach upowszechniania działań związanych z edukacją normalizacyjną w szkołach serdecznie zaprasza dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego do udziału w II edycji Konkursu Lider wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych.
Czytaj dalej

Regulamin Konkursu   
Karta Zgłoszenia

Warto przeczytać:

Jak wdrażać edukację normalizacyjną w kształceniu zawodowymI KONKURS LIDER WDRAŻANIA EDUKACJI NORMALIZACYJNEJ W GIMNAZJACH
Konkurs objęty Patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach upowszechniania działań związanych z edukacją normalizacyjną w szkołach serdecznie zaprasza dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych w Łodzi do udziału w I edycji Konkursu Lider wdrażania edukacji normalizacyjnej w gimnazjach.
Czytaj dalej

Regulamin Konkursu   
Karta Zgłoszenia


 
Czy normalizacja to rzeczywiście coś ważnego dla każdego?

Na co dzień nie myślimy o normach, kiedy uczymy się, pracujemy, wykonujemy różne codzienne czynności. A normy są obecne w wielu przedmiotach i urządzeniach, z których korzystamy. Często nie zwracamy uwagi na oznaczenie przez producenta „zgodny z Polską Normą (PN)”. A właśnie ta zgodność zapewnia nam bezpieczeństwo i ułatwia korzystanie z różnych zakupionych towarów. Na przykład noże wykonane zgodnie z normą nie łamią się pod naciskiem, bo norma wymaga użycia odpowiednich surowców i zastosowania odpowiednich technologii. Kiedy przepali się żarówka w naszej ulubionej lampce, kupujemy nową dowolnego producenta i pasuje. Gdyby produkty nie były wytwarzane zgodnie z normami musielibyśmy kupić żarówkę u tego producenta, który wyprodukował oprawkę, aby do siebie pasowały.

Normalizacja ułatwia również prowadzenie biznesu. W ofercie nie trzeba dokładnie opisywać produktu, z czego został wykonany, jak działa. Wystarczy podać, że jest zgodny z polską lub międzynarodową normą. Oznaczenie wyrobu znakiem PN potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo. Może być zatem narzędziem marketingowym, przekonującym do zakupu potencjalnego klienta. Stosowanie normalizacji w biznesie ułatwia również międzynarodowe kontakty gospodarcze: łatwiej pozyskać dostawcę, partnera, łatwiej wejść z produktem przedsiębiorstwa na zagraniczny rynek. Znak PN na wyrobach to także prestiż producenta – produkujemy dobrze i bezpiecznie, nie boimy się poddać naszej pracy i produktów niezależnym badaniom.

Agnieszka Mikina


Edukacja normalizacyjna w szkole

Materiały wspierające:
Rekomendacja. Edukacja normalizacyjna w szkole
System normalizacji dobrowolnej
Znak zgodności z PN

Normalizacja - skąd to się wzięło?
Cele, zadania i korzyści edukacji normalizacyjnej w szkole

Plakaty na temat normalizacji: 
  - plakat normy i zabawa_1
  - plakat normy i zabawa_2
  - plakat jesteśmy wszędzie_1
  - plakat jesteśmy wszędzie_2


I KONKURS LIDER WDRAŻANIA EDUKACJI NORMALIZACYJNEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
Konkurs objęty Patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Regulamin Konkursu

PODSUMOWANIE KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PRZEZ PRACOWNIĘ EDUKACJI ZAWODOWEJ W ŁCDNIKP  - ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
KONFERENCJA PODSUMOWANIE KONKURSÓW - REKOMENDACJA - PREZENTACJA - RELACJA ZDJĘCIOWA


Wyniki II Konkursu „Normalizacja i Ja”

Wyniki konkursu realizowanego w okresie od 27 września 2013 roku do 17 stycznia 2014 roku znajdują się pod adresem:
http://www.pkn.pl/konkursy-0

Zapraszamy również do zapoznania się z marcowym wydaniem  „Wiadomości PKN. Normalizacja" 3/2014, w którym  (na stronie 6) została opublikowana  m.in. relacja z III Ogólnopolskiej Konferencji Normalizacja w szkole.
http://www.pkn.pl/sites/default/files/w03_2014.pdf


Portal wiedzy normalizacyjnej

W ramach działalności edukacyjnej Polski Komitet Normalizacyjny  uruchomił Portal wiedzy normalizacyjnej.
Zapraszamy do korzystania ze strefy edukacji PKN        http://wiedza.pkn.pl/


 

Polski Komitet Normalizacyjny ma już 90 lat … czytaj dalej

W roku 2014 Polski Komitet Normalizacyjny obchodzi Jubileusz 90-lecia istnienia. W ciekawym artykule Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego opisuje historię PKN przez pryzmat aktów prawnych dotyczących polskiego systemu normalizacyjnego. Artykuł zamieszczony jest w numerze 4/2014 miesięcznika „Wiadomości PKN” (Przedruk artykułu opublikowanego w miesięczniku „Normalizacja”, 2004, nr 10).

Artykuł dostępny jest na stronie internetowej:        http://www.pkn.pl/sites/default/files/w04_2014.pdf

Z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Kapituła Konkursów Innowatorów przyznała PKN tytuł Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych oraz stosowny certyfikat. Tytuł i certyfikat zostały przekazane Prezesowi PKN podczas Konferencji naukowej zorganizowanej w Warszawie z okazji obchodów 90-lecia przez Janusza Moosa, dyrektora ŁCDNiKP oraz Donatę Andrzejczak i Annę Siennicką, konsultantów kształcenia zawodowego. ŁCDNiKP zaprezentowało w ramach tej konferencji łódzkie rozwiązania edukacji normalizacyjnej, działalność nauczycielskich zespołów innowacyjnych, w tym organizację zajęć edukacyjnych, konkursu umiejętnościowego, a także prace nad przygotowaniem liderów edukacji normalizacyjnej do procesów wdrażania wypracowanego modelu do praktyki szkolnej. Referat dotyczący sygnalizowanych zagadnień wygłosiła konsultant Anna Siennicka.

Zapraszamy do zapoznania się z majowym numerem "Wiadomości PKN. Normalizacja", w którym zamieszczona jest  relacja z konferencji z okazji Dnia Normalizacji Polskiej zorganizowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny.