SZKOŁA PROJEKTÓW

 

 

PUBLIKACJA
SZKOŁA PROJEKTÓW

W ramach działań edukacyjno-organizacyjnych związanych z tworzeniem w ŁCDNiKP SZKOŁY PROJEKTÓW, nauczyciele Pracowni Kształcenia Praktycznego opracowali publikację zawierającą propozycje zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą projektów.

 

 

 

Organizacja procesu kształcenia metodą projektów:
- zapewnia przygotowanie uczących się do wykonywania zadań zawodowych, planowania pracy,
   sporządzania i prezentowania własnego portfolio,
- uczy przyjmowania odpowiedzialności za wykonywane zadania,
- wdraża do współpracy w grupie oraz podejmowania decyzji,
- przygotowuje do życia w ciągle zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej.

Scenariusze zamieszczone w opracowaniu były wielokrotnie wykorzystane w praktyce edukacyjnej, a obszary tematyczne zostały wybrane tak, aby metoda projektów gwarantowała najlepsze efekty dydaktyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

Eleonora Muszyńska kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego