Pracownia Kształcenia Praktycznego

 


Witamy na stronie Pracowni Kształcenia Praktycznego
Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


SZKOŁA PROJEKTÓW
PUBLIKACJA


Wyniki IX Konkursu Szkolna Liga Elektryki


U W A G A !!!
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

    
KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
KARTA ZGŁOSZENIA NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ

Szczegółowych informacji udzielają:
Barbara Kapruziak - kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
tel. 042 678 33 78 w. 236

Eleonora Muszyńska - kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego
tel. 042 678 33 78. w. 220


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
KARTA ZGŁOSZENIA NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ


ROK SZKOLNY 2016/2017
Wszystkim uczącym życzymy najlepszych wyników w osiąganiu
kompetencji zawodowych, rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.
SUKCESY UCZNIÓW

24 maja 2016 roku Sławomir Woźny i Krzysztof Orczykowski uczniowie pierwszej klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, w zawodzie technik mechatronik, wzięli udział w II Międzyszkolnym KonkursieBHP w elektryce”, zajmując w nim 3 miejsce. Opiekunem merytorycznym była Pani Eleonora Muszyńska, nauczyciel Pracowni Kształcenia Praktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie realizują kształcenie praktyczne.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zawodach elektrycznych, a także utrwalenie nawyków bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych.
Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, a organizatorami byli:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi im. Komisji Edukacji Narodowej,
  • Międzyszkolne Koło Pedagogiczne przy Łódzkim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
  • Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki.

W etapie międzyszkolnym wzięło udział 9 dwuosobowych drużyn zgłoszonych przez szkoły ponadgimnazjalne z okręgu łódzkiego.
Opracowała:
Eleonora Muszyńska kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego ŁCDNiKP


"Innowacje w edukacji" - to audycja telewizyjna realizowana w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Aducja prezentuje innowacyjne podejście do organizacji procesu uczenia się i nowe rozwiązania edukacyjne na miarę XXI wieku. Do obejrzenia całej audycji zapraszamy tutaj.


Miło nam poinformawać, iż w naszym Centrum złożyła wizytę TVP Łódź realizując w naszych pracowniach jeden z odcinków cyklicznego programu "Strefa biznesu". Jest to program autorstwa red. Przemysława Lisieckiego między innymi o nowych zakładach produkcyjnych i przetwórczych, nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach organizacyjnych. Do obejrzenia całej audycji zapraszamy tutaj.


Modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli szkół zawodowych

W ramach upowszechnienia dobrych praktyk Pracowni Kształcenia Praktycznego zorganizowno i przeprowadzono kolejne zajęcia otwarte prezentujące nowe modele edukacyjne. W zajęciach uczestniczyła grupa uczących się w systemie pozaformalnym uczniów ZSP Nr 10 w Łodzi, konsultantci i nauczyciele łódzkich szkół zawodowych. Zaprezentowano wykorzystanie aktywizującej metody kształcenia jaką jest metoda tekstu przewodniego do realizacji zadania praktycznego „wysoko symulowanego” w ramach kwalifikacji E.19 w zawodzie Technik Mechatronik.

 


Modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli szkół zawodowych

W ramach upowszechnienia dobrych praktyk Pracowni Kształcenia Praktycznego zorganizowno i przeprowadzono zajęcia otwarte prezentujące nowe modele edukacyjne. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II technikum mechatronicznego ZSP Nr 22 w Łodzi, konsultantci i nauczyciele łódzkich szkół zawodowych. Zaprezentowano wykorzystanie zadania typu „próba pracy” do oceny osiągnięć szkolnych uczniów w obszarze zawodowym mechatroniki.