Oferta Edukacyjna


OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
 

Pełna Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego znajduje się na stronie www.wckp.lodz.pl i zawiera informacje o zaplanowanych do realizacji formach doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

 


Organizator: 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego