KSZTAŁCENIE MODUŁOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

Zaproszenie do udziału w konferencji
KSZTAŁCENIE MODUŁOWO – ZADANIOWE  W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ
 W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Szanowni Państwo!
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.
Konferencja odbędzie się 27 września 2016 w godzinach 17.00-19.00, w ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, sala 210.
Program konferencji obejmuje:

  1. Otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych gości – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos.
  2. Oferta Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla rodziców i uczniów ZSP nr 22.
  3. Model kształcenia zawodowego i ustawicznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Kształcenia Praktycznego.
  4. Kwalifikacyjne kursy zawodowe – szansą osiągnięcia nowych kwalifikacji.
  5. Zakończenie konferencji i zaproszenie do udziału w prezentacji wyposażenia techniczno-dydaktycznego laboratoriów Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.
  6. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Opracowała:
Jadwiga Morawiec, Eleonora Muszyńska