Fotorelacja z Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej, ze spotkania Publicznego Gimnazjum nr 32 - Seminarium MECHATRONIKA w PRAKTYCE 26.11.2013 r.