Zespoły metodyczne, zadaniowe i innowacyjne

Zespoły metodyczne, zadaniowe i innowacyjne
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie doskonalenia umiejętności metodycznych nauczycieli. W tym roku szkolnym szczególną wagę przywiązujemy do pracy nauczycieli w zespołach metodycznych, zadaniowych, innowacyjnych. Dlatego też prosimy o udział nauczycieli z Państwa szkoły w pracach zespołów, które są scharakteryzowane poniżej. Liczymy, że udział nauczycieli w zespołach przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły i wpisze się w kierunki polityki oświatowej. Istnieje możliwość powołania nowych zespołów wynikających z potrzeb szkoły w zakresie wsparcia.
Efekty pracy zespołów zadaniowych będą upowszechniane w wydawanych przez ŁCDNiKP publikacjach.

 

 

Rodzaj formy: 
*
Organizator: 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Termin: 
*
Liczba godzin: 
1