PREZENTACJE DOROBKU EDUKACYJNEGO NAUCZYCIELI

Prez entacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 1
„Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi
– innowacje oraz bezpieczeństwo nauki i wychowania ”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego rozpoczęło publikację nowej serii wydawniczej pt. Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Będziemy w kolejnych zeszytach serii drukować artykuły nauczycieli opisujące ich inicjatywy, twórczość, pomysły i projekty, innowacje, działalność kół zainteresowań, konkursy, akcje charytatywne, zawody sportowe. Wszystko to co pokazuje i przybliża ich pracę oraz dorobek edukacyjny.

 Pierwszy zeszyt Prezentacji dorobku edukacyjnego nauczycieli dedykowany jest Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii nr 4 w Łodzi. Przedstawiliśmy w nim materiały przygotowane przez nauczycieli pokazujące innowacje pedagogiczne oraz bezpieczeństwo nauki i wychowania w tej placówce.  

cd Komunikat_2020_5

 

Załączniki: