NORMALIZACJA WOKÓŁ NAS I DLA NAS

Konkurs dla uczniów
pod patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Normalizacja wokół nas i dla nas.   

Szanowni Państwo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs wiedzy normalizacyjnej Normalizacja wokół nas i dla nas.

Celem konkursu jest

1.      Upowszechnienie edukacji normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

2.      Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania zainteresowania tematyką normalizacji.

3.      Rozpoznawanie i stosowanie przez uczniów normalizacji w życiu i pracy.

4.      Promowanie szkół rozwijających edukację normalizacyjną.


Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego.
W każdym z etapów uczniowie rozwiązują zadania testowe opracowane przez organizatora konkursu. Zasoby wiedzy znajdują się na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakładce Edukacja (https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/start)
Na laureatów konkursu i ich opiekunów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Termin zgłoszenia udziału w konkursie mija do 1 marca 2020 roku. Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z załączonym regulaminem konkursu na karcie zgłoszenia przesłanej do ŁCDNiKP.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Informacje dotyczące konkursu: Donata Andrzejczak mail: d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 604 245 207.
Opracowała: Donata Andrzejczak