"NASZA EKO-PRACOWNIA” - PISANIE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Konferencja „Nasza Eko-pracownia”
- pisanie wniosków o dotację z dziedziny edukacji ekologicznej do ogłoszonego konkursu przez WFOŚiGW w Łodzi

Serdecznie zapraszamy w dniu 12 maja 2016r. (czwartek) nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w spotkaniu, podczas którego omawiane będą zagadnienia związane z ubieganiem się o dotację na utworzenie Eko-pracowni w szkole. Spotkanie odbędzie się w godz. 12.00 -14.30 w gmachu Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29, sala 210 (II piętro). Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się: - jakie są wymagania w zakresie pisania wniosków o dotację z dziedziny edukacji ekologicznej w ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi konkursu pod nazwą „Nasza – Eko-pracownia”, - jaka jest procedura składania i rozpatrywania wniosków, - jakie koszty będą zaliczane do kwalifikowanych. Spotkanie jest szczególnie ważne z uwagi na bliski termin składania kompletnych dokumentów (do 18 maja 2016r. do godz. 14.30/ WFOŚiGW w Łodzi). Podczas konferencji przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi omówią zasady składania i pisania wniosków oraz udzielą rzeczowych i cennych porad w tym zakresie. Wszystkich chętnych nauczycieli, którzy zajmują się edukacją ekologiczną w szkołach i zamierzają ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie Eko-pracowni w swojej placówce prosimy o pilne do dnia 11.05. 2016 r. przesłanie zgłoszeń faksem na nr 42 678 10 85 (ŁCDNiKP) lub mailowo na adres ekologia@wckp.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy

Opracowała:
Dorota Zielińska