KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 25

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w lutym 2020 roku wydało 25. zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Jest to unikatowa w skali kraju publikacja, w której szkoły i placówki oświatowe mogą upowszechniać swoje inicjatywy, innowacje, projekty, przedsięwzięcia, pomysły mające znaczenie dla społeczności szkolnej, miejscowej, w wielu przypadkach, dla szerokiego kręgu osób i instytucji spoza środowiska lokalnego oraz dla samych autorów działań.

cd. Komunikat_2020_6

Załączniki: