DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Seminarium
Dobre praktyki w zakresie wykorzystywania nowych technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii

Serdecznie zapraszamy w dniu 26 kwietnia 2016r.(wtorek) nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z młodzieżą do udziału w seminarium poświęconego tematyce odnawialnych źródeł energii. Spotkanie odbędzie się w godz. 11.30 -14.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 5/11. (Z portierni szkolnej goście będą przeprowadzeni do sali w której odbędzie się spotkanie.)

Podczas spotkania uczestnicy poznają:
- nowe technologie stosowane w produkcji i wykorzystaniu energii elektrycznej,
- przepisy prawa w zakresie OZE,
- środowisko i warunki pracy firm instalacyjnych z obszaru OZE,
- przykłady dobrych praktyk w edukacji w zakresie upowszechniania wiedzy i kształtowania umiejętności dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarce.

W seminarium przewidujemy udział pracodawców, którzy zaprezentują m.in. instalacje Inteligentnego Domu, technologie fotowoltaiczne i instalacje pomp ciepła. Wszystkich chętnych nauczycieli wraz uczniami prosimy o przesłanie zgłoszeń faksem na nr 42 678 10 85 ( ŁCDNiKP) lub mailowo na adres ekologia@wckp.lodz.pl do dnia 22.04. 2016 r.

Serdecznie zapraszamy

Opracowała:
Dorota Zielińska Współpraca: Joanna Orda

Załączniki: