CO WIEM O MECHATRONICE?

Konkurs „Co wiem o mechatronice?”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji  konkursu Co wiem o mechatronice?. Konkurs jest jednoetapowy ogólnołódzki. Odbędzie się on 28 kwietnia 2020 o godz. 12:00 w siedzibie ŁCDKiKP (sala 210). Każdy uczestnik rozwiąże test badający wiedzę z zakresu mechatroniki. Dla zwycięzców  –  atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej http://konkursy.wckp.lodz.pl/content/konkurs-co-wiem-o-mechatronice. Szczegółowe informacje u organizatora konkursu jorda@wckp.lodz.pl; tel. 795 484 802.

Uczniów można zgłaszać do udziału w konkursie do 6 marca 2019r.

Zachęcamy nauczycieli do wykorzystania tego konkursu w procesie dydaktycznym, jako szczególnej formy inspirowania uczniów do poszerzania wiedzy o mechatronice, łączącej wiele dziedzin, w tym: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę.

Nauczycielom proponujemy warsztaty metodyczne i konsultacje Przygotowanie uczniów do konkursu  Co wiem o mechatronice, na które zapraszamy 3 marca 2019r. w godz.13.30- 16.00, sala 14 ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29. Uczestnicy warsztatów poznają zakres tematyczny konkursu i otrzymają materiały edukacyjne. Będą mieli również okazję zwiedzić laboratoria Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej ŁCDNiKP.

Rejestracja na warsztaty pod adresem http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia.

Opracowała: Joanna Orda