ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE GALA FINAŁOWA

GALA FINAŁOWA
Konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2016”

16 marca 2017 r., w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2016”.

Była to piąta edycja Konkursu stanowiąca kontynuację działań związanych z wyróżnieniem pracodawców wspierających szkoły prowadzone przez Miasto Łódź. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Celem Konkursu, którego uroczyste rozstrzygnięcie ma miejsce każdego roku podczas Gali Finałowej jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie ich współpracy ze szkołami oraz inspirowanie do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

Do piątej edycji Konkursu zostali zgłoszeni pracodawcy, którzy współpracują w różnych formach organizacyjnych z łódzkimi szkołami. W Komisji Konkursowej obradowali przedstawiciele mediów, administracji publicznej, wyższych uczelni, instytucji rynku pracy oraz organizatorów Konkursu. Kapituła Konkursu analizując rekomendacje zgłoszonych do Konkursu firm, przedsięwzięcia podejmowane przez te firmy na rzecz edukacji oraz efekty tych przedsięwzięć, wyłoniła w trzech kategoriach 23 nominowanych do otrzymania statuetki ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE:

kategoria 1) przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób:

 1. ,,PERTE PIZZA" Sp. z o.o.
 2. "MECHATRONIK" Artur Grochowski

kategoria 2) przedsiębiorstwa zatrudniające od 11 do 50 osób:

 1. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
 2. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA ODDZIAŁ 1 W ŁODZI
 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „Józef Kuczka” spółka jawna
 4. RAMP Sp. z o.o.
 5. SOLIN Sp. z o.o.

kategoria 3) przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób:

 1. Andels Łódź Sp. z o.o.
 2. ATLAS Sp. z o.o.
 3. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
 4. COMMON S.A.
 5. Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o.
 6. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta DHL Parcel
 7. F&F Filipowski spółka jawna
 8. Film Hotel Sp. z o.o.
 9. Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
 10. HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spółka z o.o.
 11. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. Centrum Dystrybucyjne Wola Krzysztoporska
 12. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ŁODZI
 13. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
 14. MUZEUM SZTUKI W ŁODZI
 15. Procter & Gamble
 16. VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

  

Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia za efektywną działalność w układzie „edukacja – pracodawca” następującym firmom:

kategoria 1) przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób:
"MECHATRONIK" Artur Grochowski

kategoria 2) przedsiębiorstwa zatrudniające od 11 do 50 osób:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „Józef Kuczka” spółka jawna
RAMP Sp. z o.o.

kategoria 3) przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
F&F Filipowski spółka jawna
Film Hotel Sp. z o.o.
Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ŁODZI
MUZEUM SZTUKI W ŁODZI
VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

Decyzją Komisji Konkursowej statuetki ŁÓDZKICH ŁABĘDZI przyznano:

kategoria 1) przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób:
,,PERTE PIZZA" Sp. z o.o.

kategoria 2) przedsiębiorstwa zatrudniające od 11 do 50 osób:
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA ODDZIAŁ 1 W ŁODZI

kategoria 3) przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób:
Andels Łódź Sp. z o.o.
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spółka z o.o

Nagroda specjalna dla pracodawcy za kreowanie procesów kształcenia i wspieranie szkolnego systemu edukacji w skali kraju trafiła do firmy ATLAS Sp. z o.o.

LAUREACI GALI FINAŁOWEJ KONKURSU ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE

Laureaci Gali Finałowej Łódzkie Łabędzie

Galę Finałową prowadził dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos.
W uroczystości uczestniczył Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Trela, który reprezentował organizatora Konkursu oraz uczestnicy Komisji Konkursowej. Obecne były także osoby kluczowe dla procesu współpracy pracodawców z edukacją, m.in. przedstawiciele Sejmu RP, radni Rady Miejskiej w Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, wyższych uczelni, ośrodków doskonalenia nauczycieli, instytucji rynku pracy, stowarzyszeń, łódzkich mediów oraz najważniejsi w tym procesie pracodawcy i dyrektorzy łódzkich szkół.

 

   

Program Gali Finałowej obejmował m.in.:

 • Przedstawienie składu Kapituły Konkursu;
 • Prezentację przedsiębiorców nominowanych w trzech kategoriach i wręczenie nominacji;
 • Wręczenie laureatom Konkursu wyróżnień i statuetek Łódzkich Łabędzi.

Uroczystość uświetniły muzyczne występy nauczyciela Wojciecha Wolniaka (trębacz) oraz ucznia Franciszka Wachowicza (skrzypek) z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego, pary tanecznej Sebastiana Pycio i Pauliny Zduńczyk z Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w pokazie tańców oraz Eweliny Kisiel z Akademii Muzycznej. Oprawę uroczystości podkreślały uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi.

  

 

W Gali Finałowej Konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2016” uczestniczyło około 150 osób.