Kursy kwalifikacyjne


   BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  

     NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI      


Wszystkich, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje i dzięki temu rozwinąć swoje możliwości na rynku pracy zapraszamy do udziału w bezpłatnych KURSACH KWALIFIKACYJNYCH prowadzonych w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu).
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 1 września 2012 roku, wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jest to najprostsza droga do zdobycia zawodu lub przekwalifikowania się zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jedynym wymaganiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 lat.

Zapewniamy:

  • nowoczesną bazę techniczno-dydaktyczną
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • indywidualne wsparcie konsultantów i doradców zawodowych
  • przyjazną atmosferę.

 

Programy kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia   7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).

Aby zapoznać się z podstawą programową w wybranym zawodzie/kwalifikacji, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową "podstawa programowa dla zawodu .../ dla kwalifikacji...".

W podstawie programowej zawarte są m.in. informacje na temat zadań zawodowych, do wykonywania których będzie przygotowany uczestnik kursu kwalifikacyjnego, a także opis zakładanych efektów kształcenia.OFERTA EDUKACYJNA

ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
 

 Zapisy i dodatkowe informacje:

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
i KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
kierownik Barbara Kapruziak
tel. 503 140 115 lub 42 678 33 78 wewn. 220
mail: b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl

 


 

Organizator: 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego