KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH I NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOSKONALENIE PROCESU EDUKACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WSPOMAGAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wszystkich nauczycieli organizujących proces kształcenia w zawodach logistycznych, ekonomicznych i handlowych do udziału w 20-godzinnych warsztatach: MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WSPOMAGAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH "NORMALIZACJA I JA"

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach upowszechniania działań związanych z edukacją normalizacyjną w szkołach zachęca do udziału w roku szkolnym 2013/2014 wszystkich uczniów, nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do udziału w II Konkursie „Normalizacja i ja”.

AKADEMIA POMIARU DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Pracownia Edukacji Zawodowej i Pracownia Pomiaru Dydaktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w spotkaniach metodycznych Akademii Pomiaru.

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrekcję, nauczycieli i rodziców uczniów klas pierwszych ZSP nr 22 do udziału w konferencji dotyczącej kształcenia modułowego.

KURS DOSKONALĄCY W RAMACH GRANTU ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY 2013

KURS DOSKONALĄCY W RAMACH GRANTU ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY 2013 „Działania nauczycieli związane z wdrażaniem podstawy programu kształcenia w zawodach w szkole zawodowej lub w formach kursowych”

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „Expandvet – Zapewnienie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym (VET)”

Uniwersytet Łódzki zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium, realizowanym w ramach projektu: „Expandvet – Zapewnienie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym (VET)”. Seminarium objęte jest patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Rekomendacja sesji „Promocja szkoły na zakręcie – jak poprawić jej skuteczność” (z dnia 3.03.2013)

Adresowany do: dyrektorzy i nauczyciele
Autor: Grażyna Adamiec, Anna Siennicka

Rekomendacja sesji
PROMOCJA SZKOŁY NA ZAKRĘCIE - JAK POPRAWIĆ JEJ SKUTECZNOŚĆ

Podsumowanie VII Konkursu Łódzcy Twórcy w Oczach Dzieci i Młodzieży (z dnia 10.06.2013)

Adresowany do: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie
Autor: Grażyna Adamiec, Anna Siennicka

Podsumowanie VII Konkursu
ŁÓDZCY TWÓRCY W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY

O wybranych wątkach edukacji ekologicznej (z dnia 7.06.2013)

Adresowany do: dyrektorzy i nauczyciele
Autor: Dorota Zielińska
O WYBRANYCH WĄTKACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS