Rekomendacja sesji „Promocja szkoły na zakręcie – jak poprawić jej skuteczność” (z dnia 3.03.2013)

Adresowany do: dyrektorzy i nauczyciele
Autor: Grażyna Adamiec, Anna Siennicka

Rekomendacja sesji
PROMOCJA SZKOŁY NA ZAKRĘCIE - JAK POPRAWIĆ JEJ SKUTECZNOŚĆ

Podsumowanie VII Konkursu Łódzcy Twórcy w Oczach Dzieci i Młodzieży (z dnia 10.06.2013)

Adresowany do: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie
Autor: Grażyna Adamiec, Anna Siennicka

Podsumowanie VII Konkursu
ŁÓDZCY TWÓRCY W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY

O wybranych wątkach edukacji ekologicznej (z dnia 7.06.2013)

Adresowany do: dyrektorzy i nauczyciele
Autor: Dorota Zielińska
O WYBRANYCH WĄTKACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Podsumowanie IX Przeglądu Inicjatyw Edukacyjnych (z dnia 28.05.2013)

Adresowany do: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie
Autor: Grażyna Adamiec, Anna Siennicka
PODSUMOWANIE IX PRZEGLĄDU INICJATYW EDUKACYJNYCH
UT EXEMPLUM DOCET Jak uczy przykład

Kurs ZASTOSOWANIE NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W PRACY NAUCZYCIELA SZKOŁY ZAWODOWEJ (z dnia 7.11.2012)

Adresowany do: dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
Autor: Danuta Urbaniak
ZASTOSOWANIE NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
W PRACY NAUCZYCIELA SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

Komunikat NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI ZAWODOWEJ WYZWANIEM DLA NAUCZYCIELI (z dnia 6.11.2012)

Adresowany do: dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
Autor: Janusz Moos, Grażyna Adamiec
NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI ZAWODOWEJ WYZWANIEM DLA NAUCZYCIELI
- doskonalenie procesu edukacyjnego w roku szkolnym 2012/2013

  

Komunikat Pracowni Edukacji Ekologicznej (z dnia 9.11.2012)

ZAPROSZENIE NA KOLEJNE SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO
ds. EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (z dnia 2.11.2012)

                        ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM
w zawodzie  TECHNIK MECHATRONIK

 

Komunikat KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ (z dnia 16.10.2012)

Adresowany do: dyrekcji nauczycieli i rodziców uczniów klas pierwszych ZSP nr 22
Autor: Jadwiga Morawiec

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE  W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ
 W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Konferencja KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ (z dnia 8.10.2012)

Adresowany do: dyrekcji nauczycieli i rodziców uczniów klas pierwszych ZSP nr 22
Autor: Jadwiga Morawiec

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE  W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ
 W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS