Z wizytą w Zespole Szkół Przemysłu Mody (z dnia 25.09.2012)

Zespół Szkół Przemysłu Mody prowadzi kształcenie w zawodach technik technologii odzieży, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług kosmetycznych oraz krawiec.

Załączniki: