WIZYTA Z FRANCJI

Gościliśmy przedstawicieli
Izby Rzemieślniczej i Ośrodków Doskonalenia Zawodowego
z Francji z regionu Oksytanii.

Goście interesowali się rozwiązaniami edukacyjnymi stosowanymi w Polce w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Przedstawiciele Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Donata Andrzejczak i Marek Szymański) zaprezentowali system kształcenia zawodowego i ścieżki osiągania, doskonalenia i walidacji kompetencji zawodowych. Zaprezentowano także Łódzki Model Doradztwa Zawodowego oraz zakres działania Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Podczas wizyty studyjnej w ŁCDNiKP zaprezentowano gościom wyposażenie pracowni w których odbywa się kształcenie zawodowe oraz wymieniono doświadczenia związane z organizowaniem kształcenia modułowego i dualnego, które w systemie francuskim jest szeroko stosowane. Podkreślono potrzebę rozwijania kompetencji zawodowych i społecznych uczących się poprzez projekty edukacyjne i współpracę z pracodawcami.