Udział w seminariach łódzkich organizowanych przez „MILLENNIUM” GAZETĘ BUDOWLANĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w seminariach łódzkich organizowanych przez
„MILLENNIUM” GAZETĘ BUDOWLANĄ

Szkoła zawodowa nie może być wyspą edukacyjną rozstrzygającą problemy szkolnych systemów osiągania kwalifikacji bez współdziałania z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzi wiele procesów ukierunkowanych na budowanie sprzężeń zwrotnych w układzie: „szkoła zawodowa – pracodawca”. Te prace są nierozerwalnie związane z działalnością wzbogacającą wiedzę na temat nowoczesnych technologii. W prezentowanym materiale ukazujemy seminaria organizowane przez Millennium Gazetę Budowlaną z udziałem różnych firm, dotyczące nowych technologii w branży budowlanej. Seminaria te odbywają się systematycznie na terenie całego kraju i są przeznaczone dla projektantów, biur projektowych, biur techniczno-inżynieryjnych oraz pionów technicznych i służb utrzymania ruchu. Celem ich jest rozpowszechnianie wiedzy o nowych materiałach, rozwiązaniach i technologiach stosowanych w budownictwie. Na wszystkie seminaria organizowane w Łodzi zapraszani są konsultanci ŁCDNiKP oraz przedstawiciele szkół zawodowych.