SUKCESY UCZNIÓW

SUKCESY UCZNIÓW

24 maja 2016 roku Sławomir Woźny i Krzysztof Orczykowski uczniowie pierwszej klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, w zawodzie technik mechatronik, wzięli udział w II Międzyszkolnym Konkursie „ BHP w elektryce”, zajmując w nim 3 miejsce.
Opiekunem merytorycznym była Pani Eleonora Muszyńska, nauczyciel Pracowni Kształcenia Praktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie realizują kształcenie praktyczne. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zawodach elektrycznych, a także utrwalenie nawyków bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, a organizatorami byli:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi im. Komisji Edukacji Narodowej,
  • Międzyszkolne Koło Pedagogiczne przy Łódzkim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
  • Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki.

W etapie międzyszkolnym wzięło udział 9 dwuosobowych drużyn zgłoszonych przez szkoły ponadgimnazjalne z okręgu łódzkiego.

Opracowała:
Eleonora Muszyńska kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego ŁCDNiKP