Rekomendacja sesji: PROMOCJA SZKOŁY NA ZAKRĘCIE – JAK POPRAWIĆ JEJ SKUTECZNOŚĆ (prezentacja i artykuł)

Autor: 
Grażyna Adamiec, Anna Siennicka
Rok wydania: 
2 013r.