REFORMA OŚWIATY 2017

REFORMA OŚWIATY 2017

Proponowana tematyka konsultacji:

  • nowy ustrój szkolny
  • harmonogram wprowadzania zmian
  • nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach
  • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
  • ramowe plany nauczania
  • konstruowanie programów nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  • inne zagadnienia w zależności od potrzeb

Konsultacje odbywają się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kopcińskiego 29, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.