PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

Podsumowanie
Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

w roku szkolnym 2015/2016

W Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi 14 czerwca 2016 roku na jubileuszowym, 30. Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, zorganizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi i partnerami, spotkali się wybitni pedagodzy, twórcy pedagogiki pracy, których dorobek naukowy ma wymiar światowy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele prezentujący wysoki poziom refleksji pedagogicznej oraz wyróżniający się efektywnością działań zawodowych, utalentowani uczniowie, a także dyrektorzy i prezesi wielu firm przemysłowych i usługowych, pracownicy naukowi uczelni, dziennikarze zajmujący się problematyką edukacji.

 Pełna informacja zawarta jest w Komunikacie nr 22