Oferta Edukacyjna


OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
 

Pełna Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego znajduje się na stronie www.wckp.lodz.pl i zawiera informacje o zaplanowanych do realizacji formach doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.


 

Poniżej przedstawiamy ofertę kursów i warsztatów zaplanowanych przez
Pracownię Edukacji Zawodowej
na rok szkolny 2018/2019

OFERTA EDUKACYJNA PRACOWNI EDUKACJI ZAWODOWEJ

 


Organizator: 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego