OBSZAR MECHANICZNY


Organizator: 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego