MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ

Konkurs zawodowy „MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ”

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje dla uczniów szkół zawodowych województwa łódzkiego konkurs Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą. Do 28 lutego 2020 można jeszcze zgłaszać szkołę do udziału w konkursie. Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi 15 kwietni 2020 r. Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły. Uczniów do II etapu konkursu należy zgłosić do 20 kwietnia 2020 r.

Regulamin znajduje się na stronie http://konkursy.wckp.lodz.pl/content/konkurs-„myśl-kreatywnie-–-zostań-wynalazcą”,  szczegółowe informacje u organizatora konkursu jorda@wckp.lodz.pl;  42 6783378 (w. 223).  

Komisja Konkursowa będzie oceniać walory ankiety wypełnionej przez uczniów zawierającej opis pomysłu racjonalizatorskiego. Dla zwycięzców  –  atrakcyjne nagrody.

Zachęcamy nauczycieli do wykorzystania tego konkursu w procesie dydaktycznym, jako szczególnej formy kształtowania u uczniów:

  • kompetencji kluczowych (poprzez rozwijanie umiejętności postrzegania i formułowania problemów technicznych oraz ich rozwiązywania),
  • wyobraźni technicznej,
  • twórczej i krytycznej postawy wobec otaczającej nas rzeczywistości.

Nauczycielom, którzy przygotowują uczniów do konkursu, proponujemy warsztaty metodyczne i konsultacje nt. Przygotowanie uczniów do konkursuMyśl kreatywnie – zostań wynalazcą”. Zapraszamy 5 marca 2020 r. w godz.13.30 - 16.00, sala 14, ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29.  Uczestnicy warsztatów poznają nowoczesne metody pracy projektowej, myślenia projektowego (design thinking). Prosimy rejestrować się na stronie: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia.

Opracowała: Joanna Orda