KURSY KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB DOROSŁYCH

 

Wszystkich, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje i dzięki temu rozwinąć swoje możliwości na rynku pracy zapraszamy do udziału w bezpłatnych KURSACH KWALIFIKACYJNYCH prowadzonych od września 2016 roku w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu).

Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 1 września 2012 roku, wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jest to najprostsza droga do zdobycia zawodu lub przekwalifikowania się zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jedynym wymaganiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 lat.

Nasza propozycja obejmuje kursy w obszarach:

Zapewniamy:

  • nowoczesną bazę techniczno-dydaktyczną
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • indywidualne wsparcie konsultantów i doradców zawodowych
  • przyjazną atmosferę.

 

Programy kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia   7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz 184).

Aby zapoznać się z podstawą programową kształcenia w wybranym zawodzie/kwalifikacji, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową "podstawa programowa dla zawodu ...../ dla kwalifikacji .....".

W podstawie programowej zawarte są m.in. informacje na temat zadań zawodowych, do wykonywania których będzie przygotowany uczestnik kursu kwalifikacyjnego, a także opis zakładanych efektów kształcenia.Kursy kwalifikacyjne w roku szkolnym 2016/2017
będą prowadzone w zakresie następujących kwalifikacji:

 kwalifikacja E.03 
  Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

 kwalifikacja E.18 
  Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

 kwalifikacja E.7 
  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

 kwalifikacja M.19 
  Użytkowanie obrabiarek skrawających 

 kwalifikacja B.12 
  Wykonywanie robót dekarskich 

 kwalifikacja B.18 
  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

 kwalifikacja B.21 
  Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 kwalifikacja T.6 
  Sporządzanie potraw i napojów 

 kwalifikacja T.15 
  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 kwalifikacja A.54 
  Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 


 Zapisy i dodatkowe informacje:

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
i KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
kierownik Barbara Kapruziak
tel. 503 140 115 lub 42 678 33 78 wewn. 236
mail: bkapri@interia.pl