Fotorelacja z wycieczki do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi - 27.09.2013 r.